Weryfikacja wydruku

Pomoc użytkownika eMS:  Krajowy Rejestr Sądowy >

Weryfikacja wydruku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkcja Weryfikuj wydruk umożliwia sprawdzenie autentyczności wydrukowanej z systemu eMS informacji zgodnej z odpisem.

 
clip0030

Formularz weryfikacji wydruku

 

Aby zweryfikować wydruk, przepisz pełny numer widniejący w nagłówku wydruku w pole Identyfikator wydruku. Następnie przepisz znaki widniejące na obrazku w pole Kod z obrazka. Jeśli nie możesz ich odczytać, możesz przeładować obrazek za pomocą niebieskiej strzałki widocznej po jego prawej stronie. Po uzupełnieniu obu pól naciśnij przycisk 'Weryfikuj'. Po chwili rozpocznie się pobieranie pliku PDF zawierający wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu.

 

Możesz teraz zweryfikować autentyczność dostarczonego dokumentu porównując jego treść z pobranym plikiem. Oba dokumenty powinny być identyczne za wyjątkiem napisu 'Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu' widocznego w nagłówku pliku PDF.

 

Uwaga! Pliki generowane przez system w celu weryfikacji służą wyłącznie do potwierdzenia autentyczności dostarczonego dokumentu 'Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu'.