Wyszukiwanie podmiotów

Pomoc użytkownika eMS:  Krajowy Rejestr Sądowy >

Wyszukiwanie podmiotów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Opcja Wyszukaj Podmiot umożliwia dostęp do informacji o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych lub zawodowych, fundacjach albo ZOZ-ach zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz pobranie informacji zgodnej z odpisem w postaci pliku PDF.

 

 

clip0010

 

Formularz wyszukiwania podmiotu

 

 

Aby znaleźć interesujące Cię podmioty w KRS, wybierz rejestry które chcesz przeszukać zaznaczając odpowiednie kratki (musisz wybrać co najmniej jeden rejestr).

 

clip0028

 

Wybór rejestru w którym prowadzone było wyszukiwanie

 

Następnie wprowadź kryteria wyszukiwania w stosownych polach formularza. Wskazówki dotyczące każdego z pól możesz zobaczyć po najechaniu kursorem na znak '?' znajdujący się po prawej stronie każdego z nich. Poniżej możesz zaznaczyć, czy szukany podmiot ma posiadać status 'w upadłości' lub 'Organizacja Pożytku Publicznego'.

 

Następnie przepisz znaki widniejące na obrazku w pole Kod z obrazka. Jeśli nie możesz ich odczytać, możesz przeładować obrazek za pomocą niebieskiej strzałki widocznej po jego prawej stronie.

 

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania wybierz przycisk 'Szukaj', aby wyszukać wszystkie spełniające je rekordy w KRS. Możesz też usunąć wszystkie zapisane dane z formularza klikając na przycisk 'Wyczyść'.

 

Po wybraniu przycisku 'Szukaj' poniżej formularza wyświetli się tabela zawierającą listę wszystkich rekordów odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Jeśli system nie znajdzie żadnych ogłoszeń wyświetli komunikat 'Pusta lista'.

 

 

clip0029

 

Lista wyników wyszukiwania w rejestrze KRS

 

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji, naciśnij przycisk 'Wyświetl', który znajduje się w kolumnie Dane szczegółowe. System wyświetli dla wybranego rekordu ekran Dane podmiotu, w którym widoczne będą wszystkie informacje zawarte w Rejestrze dla danego podmiotu.

 

W oknie Dane podmiotu możesz pobrać plik PDF zawierający informacje zgodne z odpisem dla danego rekordu Rejestru. Aby to zrobić naciśnij przycisk 'Pobierz wydruk'. Po chwili rozpocznie się pobieranie pliku PDF.

 

Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu wybierz 'Powrót do listy'.