Moje Konto

Pomoc użytkownika eMS:  Moje konto >

Moje Konto

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W oknie Moje Konto możesz sprawdzić i zmienić swoje dane osobowe, adresowe i podane numery kont.

 

clip0021

 

Ekran Moje Konto z przykładowymi danymi użytkownika

 

Edycja danych osobowych

 

W górnej części ekranu możesz dokonać zmiany niektórych danych osobowych (pola o kolorze szarym nie mogą być edytowane). W obecnej wersji systemu eMS możesz zmienić dane dotyczące dokumentu tożsamości.

 

Aby dokonać zmiany danych osobowych wprowadź nowe dane w stosowne pola, a następnie zatwierdź je klikając na przycisk 'Zapisz'. System potwierdzi modyfikację danych wyświetlając stosowny komunikat.

 

Edycja danych adresowych

 

W środkowej części ekranu znajdują się informacje o zarejestrowanych przez Ciebie adresach. Możesz je usuwać, podglądać i modyfikować za pomocą przycisków dostępnych w kolumnie Menu. Możesz też dodać kolejny adres za pomocą przycisku 'Dodaj'.

 

Edycja danych kont bankowych

 

W dolnej części ekranu zawarte są informacje o zarejestrowanych przez Ciebie kontach bankowych. Podobnie jak w wypadku danych adresowych, możesz je usuwać, podglądać i modyfikować za pomocą przycisków dostępnych w kolumnie Menu oraz dodawać nowe konta za pomocą przycisku 'Dodaj'.