Korespondencja

Pomoc użytkownika eMS:  Moje konto >

Korespondencja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W oknie Korespondencja widoczne są wszystkie powiadomienia wysłane do użytkownika przez system eMS.

 

clip0022

 

Ekran Korespondencja zawierający listę powiadomień

 

 

Możesz wyświetlić każdą z wiadomości klikając na jej temacie lub usunąć ją klikając na przycisk 'Usuń' znajdujący się w prawej komórce wybranego wiersza.

 

 

clip0023

 

Okno szczegółowe powiadomienia

 

Po przeczytaniu powiadomienia możesz powrócić do okna Korespondencja klikając na przycisk 'Powrót'.