Podstawy prawne działania systemu eMS

Pomoc użytkownika eMS:  »Ekran główny«

Podstawy prawne działania systemu eMS

Previous pageReturn to chapter overview

Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy

 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z późniejszymi zmianami

Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 akt posiada tekst jednolity

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971210769

 

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wraz z późniejszymi zmianami

Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 obowiązujący        

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037

 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego

Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1762

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112971762

 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym

Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1761

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112971761

 

 

 

Przeglądarka KRS - informacje zgodne z odpisami

 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z późniejszymi zmianami

Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 akt posiada tekst jednolity

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971210769

 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze

Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1760

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112971760

 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1773        

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112991773

 

 

 

Przeglądarka MSiG

 

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Dz.U. 1996 nr 6 poz. 42 z późniejszymi zmianami

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960060042

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

Dz.U. 1996 nr 45 poz. 204 z późniejszymi zmianiami

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960450204