Dane adresowe

Pomoc użytkownika eMS:  Rejestracja użytkownika w systemie eMS >

Dane adresowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na tym etapie rejestracji możesz podać trzy rodzaje adresów: zamieszkania, zameldowania oraz korespondencyjny. Aby dodać nowy adres naciśnij przycisk 'Dodaj'.

 

Uwaga! Aby kontynuować proces rejestracji użytkownika musisz podać aktualny adres zamieszkania.

 

clip0012

 

Ekran danych adresowych bez podanych adresów

 

Po naciśnięciu przycisku 'Dodaj' system wyświetli formularz do wprowadzenia danych adresowych. Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane i bez ich wprowadzenia system nie pozwoli na zapisanie adresu.

 

clip0013

 

Ekran rejestracji adresu - przykładowe dane adresowe

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych zapisz podany adres klikając przycisk 'Dalej'. Jeżeli pominąłeś jedno z pól wymaganych system poinformuje Cię o tym wyświetlając stosowny komunikat.

 

Możesz też zrezygnować z zapisywania podanego adresu klikając przycisk 'Anuluj'.

 

Po wybraniu jednej z powyższych opcji system powróci do ekranu rejestracji danych adresowych, na którym widoczne będą wszystkie zapisane przez Ciebie adresy.

 

 

dane_adresowe

 

Ekran danych adresowych z wprowadzonymi adresami

 

Wprowadzone adresy możesz usuwać, podglądać i modyfikować za pomocą przycisków dostępnych w kolumnie Menu. Możesz dodać kolejny adres za pomocą przycisku 'Dodaj' lub przejść do kolejnego etapu rejestracji użytkownika klikając przycisk 'Dalej'.

 
Możesz też cofnąć się do ekranu rejestracji danych osobowych za pomocą przycisku 'Wstecz'.