Dane osobowe

Pomoc użytkownika eMS:  Rejestracja użytkownika w systemie eMS >

Dane osobowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W pierwszym kroku rejestracji wprowadź w odpowiednich polach w formularzu swoje prawdziwe i kompletne dane osobowe. Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane i bez ich wprowadzenia system nie pozwoli na kontynuowanie rejestracji użytkownika.

 

Uwaga! Rejestrowanie konta z wykorzystaniem cudzych danych osobowych jest zabronione i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Podanie nieprawdziwych bądź niekompletnych danych osobowych skutkować będzie usunięciem konta i unieważnieniem wszelkich czynności podejmowanych przez użytkownika w systemie.

 

 

clip0009

 

Ekran rejestracji użytkownika - przykładowe dane osobowe

 

Opis pól formularza:

 

Nazwa pola

Opis pola

Uwagi

Imię

imię użytkownika

 

Drugie Imię

drugie imię użytkownika

pozostaw to pole puste jeśli nie posiadasz drugiego imienia

Nazwisko

nazwisko użytkownika

 

Drugi człon nazwiska

drugi człon nazwiska użytkownika

pozostaw to pole puste jeśli nie posiadasz drugiego członu nazwiska

Data urodzenia

data urodzenia użytkownika

datę wprowadź w formacie DD-MM-RRRR
(np. 01-01-2011)

Miejsce urodzenia

miejsce urodzenia użytkownika

wprowadź tylko nazwę miejscowości

Adres e-mail

aktywny adres e-mail, do którego dostęp posiada tylko użytkownik

podany adres będzie używany m.in. do aktywacji konta i odzyskiwania hasła

Powtórzony
e-mail

aktywny adres e-mail, do którego dostęp posiada tylko użytkownik

wprowadź ponownie adres e-mail w celu uniknięcia pomyłki literowej

Obcokrajowiec

użytkownik jest obcokrajowcem

zaznacz to pole jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa

PESEL

pełny, 11 cyfrowy numer PESEL użytkownika

 

Dokument tożsamości

rodzaj dokumentu tożsamości

wybierz jedną z opcji dostępnych na liście rozwijanej

Numer dokumentu

numer dowodu tożsamości użytkownika

wprowadź pełny numer seryjny, który widnieje na Twoim dokumencie tożsamości

Organ wydający

organ wydający dowód tożsamości

wprowadź pełną nazwę organu wydającego, który widnieje na Twoim dokumencie tożsamości

 

 

Poniżej wprowadź dane, których będziesz używać do logowania się do systemu eMS.

 

Nazwa pola

Opis pola

Uwagi

Login

unikalna nazwa użytkownika w systemie eMS

jeśli podana przez Ciebie nazwa będzie już zajęta, system poinformuje Cię o tym przy próbie przejścia do kolejnego etapu rejestracji

Hasło

hasło użytkownika w systemie eMS

Hasło użytkownika musi spełniać następujące warunki:

długość hasła nie może być krótsza niż 8 znaków

hasło musi zawierać przynajmniej jeden znak z każdej z poniższych grup:

- litery małe (np.: a, b, c, d,  itd.)

- litery wielkie (np.: A, B, C, D, itd.)

- cyfry (np.: 1,2,3,4,5, itd.)

Powtórz hasło

hasło użytkownika w systemie eMS

wprowadź ponownie hasło w celu uniknięcia pomyłki literowej

 

 

Uwaga! Chroń swoje dane do logowania do systemu! Nigdy nie udostępniaj ich innym osobom i unikaj zapisywania ich, zwłaszcza w widocznych miejscach!

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych naciśnij przycisk 'Dalej'. Jeśli wprowadzone dane są poprawne i podana przez Ciebie nazwa użytkownika jest dostępna, system przejdzie do kolejnego kroku, czyli danych adresowych. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat o błędnych lub brakujących danych, które musisz uzupełnić przed kontynuacją procesu rejestracji.